Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

28 Sep 2020 898 Kepala Sekolah


Sambutan Kepala Sekolah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera dan tetap semangat. Selamat datang di website SMAN 2 PADANGSIDIMPUAN